Followers

Saturday, October 12, 2013

10 Fakta Menarik JPN dan Sejarah Pendaftaran Warga Malaysia

Pernah ke Jabatan Pendaftran Negara?

Mustahil tidak pernah. Kalau tak pernah ke Jabatan Imigresen tu lain lah. Bukan semua orang nak buat pasport. Sempena Hari Pendaftaran Negara pada 1 hb Oktober setiap tahun, di sini terdapat 10 fakta menarik untuk di baca oleh setiap rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan keturunan.


1. Sejarah membuktikan bahawa undang-undang untuk mendaftarkan kelahiran telah wujud semenjak tahun 1868 di bawah Ordinance No. XVIII of 1868 (An Ordinance for the registration of Births and Deaths, Province Wellesly, 1st October 1868).

2. Dokumen pengenalan diri khususnya Sijil Lahir telah dikeluarkan bermula pada tahun 1881 apabila Pulau Pinang merupakan negeri pertama di Tanah Melayu yang mendaftarkan kelahiran seorang individu bernama 'Mat'.

3. Pemilihan 1 hb Oktober sebagai Hari Pendaftaran Negara mengambil kira peristiwa-peristiwa berikut :
Pertama, pada 1 hb Oktober 1868, Undang-Undang Pendaftaran Negara buat pertama kalinya dikuat kuasakan di Negeri-Negeri Selat dan peristiwa yang kedua, juga pada berlaku pada 1 hb Oktober 1948 apabila kad pengenalan pertama dalam bentuk kertas dikeluarkan bertujuan untuk memberi identiti diri kepada setiap penduduk negara ini.

4. Semenjak penubuhan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), seramai 18 orang Ketua Pengarah telah menerajui jabatan ini dan bermula pada 26 hb Februari 1951, H.M Fletcher telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Pendaftaran Negara yang pertama.

5. JPN merupakan satu-satunya agensi kerajaan yang mempunyai autoriti mengeluarkan MyKad berteknologi biometrik dan cip pertama di dunia kepada rakyat Malaysia di bawah Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990.

6. Nombor kad pengenalan yang digunakan adalah sangat unik, mengandungi 12 angka di mana 6 angka yang pertama merupakan tarikh kelahiran, diikuti kod negeri atau negara kelahiran dan empat angka yang terakhir merupakan nombor siri dan indikator jantina.

7. Sehingga kini, JPN berfungsi mendaftar, merekod, mengeluarkan dokumen pengenalan diri, menyimpan serta menyelenggara seluruh rekod rakyat Malaysia berjumlah 28.4 juta dari tahun 1948 hingga 31 hb Ogos 2013.

8. Berdasarkan rekod, nama yang paling popular dan banyak didaftarkan berjumlah 79,936 adalah atas nama 'Fatimah', sejumlah 29,126 (Aminah), sejumlah 15,151 (Ah Moi) dan 10,866 (Ravi).

9. Terdapat juga nama-nama yang diambil sempena peristiwa yang berlaku seperti nama 'Malaysia' bagi 149 individu dan nama 'Merdeka' iaitu seramai 78. Nama-nama tersebut didapati telah didaftarkan atas anak lelaki dan juga perempuan.

10. JPN telah mengadakan kerjasama bersama Lembaga Tabung Haji melalui sistem integrasi Pendaftaran Kematian JPN dengan Sistem Pendaftaran Jemaah di Pejabat Lembaga Tabung Haji di Mekah dan Madinah. Kerjasama ini bertujuan untuk merekod dan mendaftar kematian yang berlaku di Mekah dan Madinah secara 'online real time' ke Ibu Pejabat JPN. Kerjasama ini membolehkan JPN mengeluarkan sijil kematian dengan serta-merta untuk diserahkan kepada waris si mati di Malaysia.


No comments:

Post a Comment